Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2014

AriaYu
7348 ec8e
Reposted fromskins skins viapannakojot pannakojot

May 27 2014

8458 0728

Moods

Reposted fromdisensorcell disensorcell viaLukasYork LukasYork

April 15 2014

AriaYu
9674 1c88 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viaBloodyYuki BloodyYuki
AriaYu
Marcel Duchamp
9966 e9ba

curryuku:

jenn-legacy:

of-course-its-yaoi:

That is the most Asian thing I have ever seen

This is the most anime thing I have ever seen

always reblog

Reposted fromyaruo yaruo viaLukasYork LukasYork

March 29 2014

AriaYu
AriaYu
AriaYu
6821 47ea
AriaYu
Wykład na uniwersytecie: 
"Jak państwo wiecie, w językach słowiańskich jest nie tylko pojedyncze zaprzeczenie. Jest też podwójne zaprzeczenie. A nawet podwójne zaprzeczenie jako potwierdzenie. Nie ma natomiast podwójnego potwierdzenia jako zaprzeczenia." 
Na to głos z ostatniej ławki: 

- Dobra, dobra...
Reposted fromxalchemic xalchemic viaLukasYork LukasYork
AriaYu
2483 ec09
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaLukasYork LukasYork
AriaYu
9951 6da3
Dat feel
Reposted fromckisback ckisback viaLukasYork LukasYork
AriaYu
Życie polega na tym, by spędzać razem czas, by mieć ten czas na wspólne spacery, trzymanie się za rękę, cichą rozmowę i przyglądanie się zachodowi słońca.
— Nicholas Sparks – Prawdziwy cud
Reposted frompieprzycto pieprzycto
AriaYu
Wszyscy jesteśmy głodni życia (…). Bo samo życie tego od Nas wymaga. Kto nie jest głodny życia, nie zasługuje na to, by żyć.
— Anne Rice – Dar Wilka
Reposted frompieprzycto pieprzycto
AriaYu
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto
AriaYu
Rzeczywistość puka do drzwi, wchodzi, rozsiada się i zabija złudzenia.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Moje życie z Mozartem
Reposted frompieprzycto pieprzycto
AriaYu
Bywa, że wznosimy wokół siebie mury, budujemy je długo i mozolnie i sądzimy, że są bardzo mocne. Jednak potem zjawia się ktoś i obala je zwykłym dotknięciem lub tchnieniem oddechu.
— Deb Caletti – Dzikie róże
Reposted frompieprzycto pieprzycto

February 27 2014

AriaYu

February 22 2014

AriaYu
Grawitacja nie istnieje, to życie po prostu jest ciężkie.
— Stephen King – Doktor Sen
Reposted frompieprzycto pieprzycto
AriaYu
Jednak zmęczona nieustanną walką z przeciwnościami, wyłączyłam mechanizmy obronne.
— Becca Fitzpatrick – Cisza
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl